Online Catalog > Book
Check-outs :

尪仔戲真趣味

 • Hit:127
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

來來來,來看戲,布袋戲、皮影戲、傀儡戲,是台灣民間三大傳統偶戲,多年來的演變已經融入許多台灣在地的語言、文化與特色,在天馬行空的劇情之中,窺見台灣文化深厚底蘊。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login