Online Catalog > Book
Check-outs :

莊周夢蝶

 • Hit:138
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

戰國風雲詭譎,謀士如雲而猛將如雨。蘇秦倡議合縱,聯合六國以對抗強秦。
張儀推行連橫,倚恃強秦而瓦解六國。三十個小故事,描繪出一個巨變時代。
廉頗負荊請罪博得二臣同心 田文禮賢下士安為三窟狡兔
趙王胡服騎射以保四境安和 商鞅作法自斃慘遭五牛分屍
蘇秦懸樑刺股榮配六國相印
系列簡介 

戰國風雲詭譎,謀士如雲而猛將如雨。蘇秦倡議合縱,聯合六國以對抗強秦。
張儀推行連橫,倚恃強秦而瓦解六國。三十個小故事,描繪出一個巨變時代。
廉頗負荊請罪博得二臣同心 田文禮賢下士安為三窟狡兔
趙王胡服騎射以保四境安和 商鞅作法自斃慘遭五牛分屍
蘇秦懸樑刺股榮配六國相印
系列簡介 
《 林漢達 (1900—1972)
浙江慈溪人,著名的教育家、語言文字學家和歷史學家。1924年畢業於上海之江大學,1937年赴美科羅拉多州立大學學習,攻讀民眾教育系並獲碩士學位。之後任職燕京大學教授、教務長,中國教育部副部長等。
林漢達先生從上世紀20年代起即從事研究和寫作,著作豐富,涉及面廣,頗有影響。教育方面的著作有《向傳統教育挑戰》 1   五牛分屍
2   合縱抗秦
3 蝴蝶夢
4 和氏璧
5 激將法
6 縱約長
7 拆散縱約
8 六百里和六里
9 連橫親秦
10 「曾參殺人」
11 舉鼎
12 綁架
13 向胡人學習
14 偵察
15 端午節
16 收養門客
17 雞 蝴蝶夢
我到底是莊周呐,還是蝴蝶呐?是莊周在夢裡變成蝴蝶了呐,還是蝴蝶在夢裡變成莊周了呐?反正人生是夢,沒有多大的關係。
蘇秦打算利用的那個人叫張儀,他是魏國人,也跟當初的蘇秦一樣,是個窮困潦倒的政客。他求見過魏惠王,魏惠王沒用他。他就帶著家小上楚國去求見楚威王。楚威王也像魏惠王那樣,以為只要找到一個特別有本領的人拜為相國,就能夠把楚國

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login